Spira

Cellgiftsbehandling och tro har ofta stor betydelse för ett tillfrisknande. Bild: A A

Tro, cellgifter och bönedukar

Aktivt troende tar hjälp av sin tro om de blir sjuka. Sjukdomen gör också att tron förändras och ibland förstärks. Det visar en aktuell avhandling från Umeå universitet.

I sin avhandling "Religiositet och coping" studerar Mikael Lundmark hur cancersjuka kristna använder sin tro för att hantera sin sjukdom. Han tar upp fyra exempel på hur tron och dess uttryck används under sjukdomstiden. En kvinna får en vision av Kristus i rummet under sin strålbehandling och tar det som ett tecken på att hennes tillfrisknande börjat.

Vissa patienter tänker sig att Gud verkar genom sjukhuspersonal och behandlingar, till exempel föreställer sig att Gud finns i cellgifterna, vilket ger dem en känsla av trygghet och gudsnärvaro. Andra tar hjälp av så kallade bönedukar, tygstycken som efter förbön ses som "laddade" med innebörd, som gemenskap och Guds kraft. De läggs under kudden eller över tumörområdet. Flera upplever att sjukdomen och lidandet får mening när de tänker att det kan bli till hjälp för någon annan, till exempel att de bättre kan möta andra sjuka.

I intervjuerna med de sjuka blir det tydligt att tron hjälper dem under sjukdomstiden, men också att sjukdomen påverkar deras tro och hur den uttrycks. Det kan handla om att någon börjar be och läsa Bibeln mer intensivt eller upplever att gudsrelationen blir starkare eller att tron förändras.

- Religiositeten förändras för många av deltagarna. Det rör sig inte om stora förändringar men förändringarna är av sådant slag att religiositeten blir mer funktionell i hanterandet av den förändrade livssituationen, skriver Mikael Lundmark.

Avhandlingen lades fram juni 2017 vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Senast uppdaterad: 12 december 2017

Dela

Tema: Kriser

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!