Spira

Krönika: "Sinnlighet som motstånd"

"Dina händer stryker min trötta rygg. Beröringen är först mer störande än behaglig. Jag är inte här." Susanne Dahl om sinnlighet som motstånd.

ar1701b_susanneDina händer stryker min trötta rygg. Beröringen är först mer störande än behaglig. Jag är inte här. Jag är kvar i tankar som snurrar - inkrökt i mitt eget orosuniversum. Impulsen är att dra mig undan. Ändå sitter jag kvar och långsamt återfår jag känseln, känner axlar och skuldror, tyget mot huden. Långsamt återfår jag kontakten, känner jag kroppen, känner jag dig.

Inga ord nu, bara du.
Mitt huvud vilar på hans vänstra arm,
hans högra omfamnar mig.

Hur hamnade vi här? Tomma och överstimulerade. Svältfödda och övergödda. Vi som går genom dagen och ser utan att se, som rör vid en annan kropp utan att känna, som hör utan att lyssna.

Höga visan bjuder ett vackert motstånd. Ingen annan bok i Bibeln är fylld av så mycket smak och doft, så mycket kropp och känsel. Kärlek för sin egen skull. Dialogen mellan två jämbördiga som älskar och åtrår utan baktanke eller kalkyl. Lust som vill den andras lust.

En sinnlighet som motstånd, som utmanar effektivitet, lönsamhet och nytta. En sinnlighet som möjlighet, som omsorg om den andre, som helighet och varsamhet. En sinnlighet som stannar upp mitt i rörelsen - vänta här. Om du vill smaka mig, känna mig. Vänta. Sinnlighet som tar tid. Sinnlighet som upphäver tid - en närvaro utan splittring. Just nu, just här. En sinnlighet som ser kroppars skönhet oavsett funktionsvariation, form eller ålder.

Allt hos dig är skönt, min älskade,
hos dig finns ingen brist.

Kan sinnlighet vara en väg till ett mera hållbart sätt att leva? Ett kroppsligt tecken på att allt hör ihop? Andligt och jordiskt. Trots våra försök att separera och värdera så är Guds verklighet en enda. Varje kärleksfull beröring blir gudsnärvaro. Blir helighet mellan oss.

(Utdrag ur Susanne Dahls text i "Kyss" utställningskatalog.)

Senast uppdaterad: 12 december 2017

Dela

Tema: Kyss

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!