Spira

Här får du stöd i krisen!

När livet bränner till kan det hjälpa att inte vara ensam. Personer från Svenska kyrkan kan finnas i krisen tillsammans med dig.

ar1705b_kris

Kyrkans stödgrupp

Dygnet runt, året om har kyrkans stödgrupp i Umeå jour. Gruppen kallas ut av polis, ambulans eller räddningstjänsten vid allvarliga olyckor och dödsbud.

 

ar1705c_krisJourhavande präst

Du kan ringa, skicka en säker e-post eller chatta med jourhavande präst. Prästerna har tystnadsplikt och du får förstås vara anonym. Kontaktuppgifter finns på: svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

ar1705d_krisSjukhuskyrkan på  NUS

På Norrlandsuniversitetssjukhus finns kyrkan med både personal och andaktsrum. Sjukhuskyrkan besöker patienter, håller minnesstunder och finns där för samtal. De kan också hjälpa till att hitta samtalspartners från andra religiösa traditioner.

ar1705e_kris

Samtalsgrupper om sorg

Förlorat någon nära? I sorgegrupperna finns plats för sorg, frågor och tårar. Dödsfallet kan ha skett för flera år sedan och det finns också grupper för barn och familjer. Här anmäler du dig: svenskakyrkan.se/umea/samtal-och-stod

ar1705f_kris

Enskilda samtal

Vill du prata med någon i enrum? Präster och diakoner är goda samtalspartners. Ring växeln på telefon
090-200 25 00 eller kolla webbplatsen för att hitta en person i din församling.

ar1705g_krisTänd ett ljus

I de flesta kyrkor finns en ljusbärare. Här kan du stanna upp och tända ett ljus som bön eller tänka på någon.

 

 

PS. Inget av detta kostar något att ta del av! Det är möjligt tack vare Svenska kyrkans medlemmar som tillsammans bär kostnaderna.

Senast uppdaterad: 12 december 2017

Dela

Tema: Kriser

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!