Spira

Den viktigaste resursen är tillit

Sola fide – endast tron. Om det är något som Martin Luther och hans reformatoriska budskap förknippas med, så är det betoningen på den personliga trons betydelse.

Det avgörande är inte vad du har gjort eller misslyckats med, presterat eller lyckats med, utan vad du sätter ditt hjärtas tillit till. För Luther handlade det om ett löfte; att Gud har lovat sin kärlek och visat den genom vad Kristus gjorde. Det kärleksfulla löftet är brofästet på Guds sida, och tron utgör brofästet från vår mänskliga sida. Tron är bron som leder vägen ända hem till Gud.

Det sägs att den viktigaste resursen i varje organisation är tillit. Att människor litar på varandra, och därmed vågar sitt bästa utan att endast se till sitt eget bästa. Så byggs förtroende och så etableras en samhällskultur som är byggd på tillit. Det är nog inte utan anledning som lutherskt påverkade länder i Nordeuropa präglas av en hög tillitsgrad i jämförelse med många andra. Inte endast på grund av Luther, men tack vare en lång betoning av tillitens betydelse. Och tro finns mitt i förtroende.

Senast uppdaterad: 12 december 2017

Dela

Kyrkoherde Kenneth Nordgren

Bild: Lina Eriksson

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!