Spira

Två gånger per termin samlas den öppna Bokcirkeln i Mariakyrkan. Nästa gång är söndag den 28 februari kl 15.00. Då utgår samtalet från "Det gudlösa folket" av David Thurfjell. Bild: Ulrika Ljungblahd

Bokcirkel utan fyrkantiga svar

– Jag har svårt för trosbekännelsen. Därför kom jag hit i kväll. Det säger en av deltagarna i bokcirkeln i Mariakyrkan, en av flera mötesplatser i Umeå för samtal om tro och liv.

I en halvcirkel framför brasan sitter ett tiotal kvinnor med varsitt exemplar av boken Vår tro som min i knät. Någon har läst hela med pennan i handen och strukit under intressanta avsnitt. Någon annan har bara läst några sidor. Det går bra vilket som, betonar prästen Linda Vikdahl, som två söndagseftermiddagar per termin leder öppna samtal utifrån en aktuell bok.

- Tanken är att få nosa på lite olika böcker, säger Linda som varannan gång väljer en bok av en man, varannan gång av en kvinna.

Dagens bok av Cristina Grenholm handlar om trosbekännelsen, alltså den som läses i kyrkorna varje söndag och börjar med: "Vi tror på Gud Fader allsmäktig…" Författaren tar strof för strof och reflekterar kring dem. Trosbekännelsen är för tron vad skalan är för musiken skriver hon. "Min tro vilar inte på trosbekännelsen, den vilar i att jag känner igen det bekännelsen pekar på."

 

Som en trång, trång tröja

Utifrån boken delar deltagarna sina reflektioner om trosbekännelsen.

- Vissa delar berör mig inte, men de kan ju göra det en annan period i mitt liv, funderar Britt-Inger Forssell.

- Ja, den kan vara något att växa i. Man måste inte ta hela paketet på en gång, säger Inez Degerman.

- För mig har trosbekännelsen känts som en trång, trång tröja som jag inte kunnat läsa med i, säger Gudrun Nordlund. Jag förstår att det är mycket jag är okunnig om, så jag tycker att de som sätter ihop gudstjänsterna ska tänka på såna som mig.

Så fortsätter samtalet en stund kring behovet av förklarade gudstjänster för att sedan handla om begreppet "rymliga ord" och vad som skulle hända om vi sa hen i stället för han om Gud.

 

Mer samtal än katederundervisning

Undervisning räknas som en grundläggande uppgift inom Svenska kyrkan. I målen för Svenska kyrkan i Umeå kommande år står det att undervisning är ett livslångt lärande. Förutom att öka andelen konfirmander vill kyrkan också ge vuxna mer möjligheter att prata om tro och liv. Någon katederundervisning där prästen alltid har rätt är det inte tal om. I stället står samtalen i fokus.

- Det handlar om att få börja utifrån sina egna förutsättningar, sin kunskap och sitt liv, säger Linda Vikdahl. Det är jätteviktigt att alla får komma till tals och ställa sina frågor. Samtidigt har jag ju en viss kunskap och kan svara på vissa saker.

Samma utgångspunkt är viktig för prästen Annica Dageryd, tidigare lärare, som nu arbetar med samtalsgrupper för vuxna.

- Många människor bär på en längtan efter en tro, en relation med Gud. Det är utgångspunkten när vi möts i katekumenatets sammanhang. Många bär någon slags erfarenhet av Gud, men har inte ord eller ett språk för det. Då får vi mötas och tillsammans utforska trons väg.

Samtalsgrupperna kallas katekumenat och beskrivs som en vuxen väg till tro. Första träffen får alla skriva sina frågor på lappar. Det kan vara allt från "Hur lär jag känna Gud?" till "Vad är bön?" Utifrån frågorna planeras innehållet i träffarna. Vissa av deltagarna döps eller konfirmeras i anslutning till avslutningsgudstjänsten. För att fortsätta samtalen startade gruppen "Tala vänskapligt om gudomliga ting" i januari.

- Mycket handlar om lärande. Kanske ger ordet undervisning associationer till läxor, bedömning och prestation medan lärande utgår från att jag är subjekt och lär mig på olika sätt, säger Annica Dageryd, och betonar samtidigt att det finns många sätt och former att lära sig mer om kristen tro och liv - inte minst i Umeå med olika slags bibelstudier, kurser och samtalsgrupper.

 

Lätt att fastna i eget tänk

I Mariakyrkan går bokcirkeln mot sitt slut. Medan Gudrun Nordlund tar på sig ytterkläderna berättar hon att hon kom just för att boken handlade om trosbekännelsen.

- Jag har svårt för den. Mest absurt är att den inte innehåller något om kärlek.

Samtalet tyckte hon var "jättetrevligt och intressant".

- Det är så värdefullt att få höra alla sorters tankar kring det som är viktigt.

Även Inez, som har levt nära kyrkan hela sitt liv, är glad att få höra hur andra tänker.

- Det är så lätt att fastna i sitt eget tänk. Jag tycker om det öppna samtalet där alla får delta på lika villkor.

Senast uppdaterad: 7 september 2016

Dela

Linda Vikdahl leder kvällens samtal kring boken "Vår tro som min".

Bild: Ulrika Ljungblahd

Britt-Marie Nordström och Gudrun Nordlund jämför olika trosbekännelser genom kyrkans historia.

Bild: Ulrika Ljungblahd

Undervisning

Svenska kyrkan ser undervisning som ett livslångt lärande där delandet av liv och tro ger möjlighet att växa tillsammans. Svenska kyrkan i Umeå vill:

 • öka andelen konfirmerade inom aktuell åldersgrupp,
 • ge större möjligheter till undervisning och samtal för vuxna.

 

Läs hela måldokumentet som kallas FIN, församlingsinstruktion, på svenskakyrkan.se/umea

Mer undervisning i Umeå

 1. Predikan i gudstjänster

  Den kanske vanligaste formen av undervisning i kyrkan. Predikningar går att höra varje söndag.
 2. Bibelstudier

  I bland annat Grisbacka- och Ersbodakyrkan. Markusevangeliet är i fokus den 2 mars i Ålidhemskyrkan. I Umeå stads kyrka diskuteras Lukasevangeliet varje torsdag kväll.
 3. Grupper som pratar utifrån böcker

  Öppna grupper finns bland annat i Ersbodakyrkan och Mariakyrkan. I Ålidhemskyrkan finns även studiecirklar kring böcker.
 4. Teologiska föreläsningar

  Ett par gånger per termin i Umeå stads kyrka. Nästa Teologiska rummet är söndag den 28 februari kl 15.00, Carl-Axel Aurelius talar om Lutherbilder.
 5. Kurser och samtalsgrupper

  I Carlskyrkan börjar Alpha, en introduktionskurs till kristen tro, den 9 februari. I Kyrkans hus Yttersjö hålls "Samtal om tro och liv" en torsdag i månaden.

Läs mer om aktiviteterna på Svenska kyrkan i Umeås webbplats om Andlighet och fördjupning

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!