Spira

Renar på vandring. Bild: A A

Sápmi och skapelsen

Samisk kultur speglar Bibelns syn på skapelsen och jordens helighet på ett annat sätt än den västerländska. Det menar pastor Gerard Willemsen, som i många år arbetat med samiskt kyrkoliv och teologi. Se några av hans exempel här!

Ett folk på vandring

Renskötande samer har varit nomader, liksom Israels folk i Bibeln. Abraham och hans söner levde på vandrande fot, och folket vandrade genom öknen i 40 år. Profeterna i Bibeln minns nomadtiden som en idealtid, när folket var medvetna om sitt beroende av Gud och naturen. Kanske är vår tids pilgrimsvandringar är ett uttryck för människors vilja att förstå vad nomadliv innebär?

 

Bruka och vårda jorden

Synen att människan inte kan äga marken utan bara förvaltar den finns hos många urfolk, bland annat samer. Det påminner om beskrivningen i den bibliska skapelseberättelsen där »Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den«. Det handlar inte om att utnyttja, utan förvalta och leva i harmoni med jorden.

 


Med solen i centrum

Vissa samiska trummor har en solsymbol i mitten. Solen står för den livgivande kraften i naturen och människans liv. Trumman är formad som en kåta, och solsymbolen kan tolkas som eldstaden, som var en helig plats i kåtans mitt.

I Bibeln används sol och ljus som en bild för Gud och Jesus.

 

ar1401c_sápmiSinai och Atoklimpen

Ett vandrande folk har inte en religiös plats utan många. Gudsmöten skedde i naturen, ofta på heliga berg, som bibliska Sinai och Olivberget, eller samiska Atoklimpen i Tärnafjällen. Dessutom restes stenar som påminde om den andliga verkligheten, till exempel i Betel och vid Jordan. I den samiska världen kallas sådana föremål sejte. Atoklimpen, bilden nedan, är skyddad som kulturreservat.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2014

Dela

"Ett folk som vi"

I början [av Bibeln] finner vi ett folk som lever nästan som oss. Man är nomader och har sina djur på ungefär samma sätt som vi.

Man har en Gud som inte bor i städer utan möts i ett nomadiserande tabernakel, en slags Lavvu, inte olik den vi sitter just nu i. Allt var bärbart och portabelt.

Citat av samiska konfirmander, »Gud i Sápmi«

Med rötter i Sápmi

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!