Spira

Utställning med porträtt av romer invigdes

– En människa är alltid mer. Det är kanske den viktigaste trosbekännelsen, för vi löper alltid risk att förminska och sätta etiketter, säger kyrkoherde Kenneth Nordgren på invigningen av utställningen Romska Röster.
Satu Lindgren, en av de porträtterade, arbetar för romska minoriteter i Umeå kommun. Hon uppmanade umeborna att våga prata med romer.

ny1404b_romska

Valborgsmässoafton 30 april 2014 invigdes fotoutställningen Romska Röster vid Umeå stads kyrka.

Med utställningen vill fotograf Anders Ryman, de som porträtteras och Upplandsmuseum synliggöra romernas egna berättelser, kultur och språk. Den kommer i samma veva som alltfler fattiga EU-medborgare, ofta från Rumänien eller Bulgarien, börjat försörja sig genom att tigga även här i Umeå.

Utställningen kompletteras med ytterligare en bild på varje plats; i Umeå med porträttetet på Satu Lindgren, finsk rom som utöver sitt jobb för Umeå kommun också är ordförande i Romska föreningen.

Fotograferingen pågick fyra timmar och bilden togs precis när hon trodde de var klara.
- Jag kände mig faktiskt riktigt fin, även om det inte blev så jättebra som om jag haft lite smalare kinder, säger hon och lockar till skratt.
- Det här betyder väldigt mycket, jag har fått bekräftelse i att jag finns här i Umeå som romsk samordnare.

Hon uppmanar till att se människan bakom tiggaren och fråga varför just den personen hamnat i en sådan situation.
- Jag hoppas att vår generation inte uppmuntrar sina barn att inte prata med romer, att klimatet successivt blir bättre. Jag vill vädja till er att öppna ert hjärta för mötet med en rom.

Hon uppmuntrar också till att välkomna kommunalråd Lennart Holmlund när han besöker invigningen, efter hans ursäkt för ett kritiserat blogginlägg om tiggande romer.

Dragspel kommer i bruk

Upplandsmuseum och övriga som tagit fram utställningen vill med den bidra till samtal och reflektioner om rasism, utanförskap och marginalisering. Tanken är att projektet ska innefatta pedagogisk verksamhet i skolor och programarrangemang. Studieförbundet Sensus arrangerar utställningen i Umeå tillsammans med Svenska kyrkan. Åsa Bergius, Sensus, ser utställningen som folkbildning.

- Vi är många som behöver mer kunskap om romer och deras situation i Sverige idag för att överbrygga fördomar och lära oss leva tillsammans. Det gör man bäst genom att mötas, vilket vi vill bidra till, säger hon.
Hon har tagit med familjens dragspel vilket kommer väl till pass dagen till ära.

- Det står i vanliga fall i vårt vardagsrum, inte visste jag att det kunde låta så här, säger hon sedan fem romer bjudit på vacker sång, musik och dans.

Bortom schablonbilderna

Svenska kyrkan kommer i kontakt med många romer i det diakonala arbetet. Ersbodakyrkan har vid flera tillfällen uppmärksammat deras situation på temadagar och kulturkvällar. Diakonerna Åse Lindegren och Maria Ynderdal medverkade vid invigningen och är liksom kyrkoherde Kenneth Nordgren mycket glada över utställningen.

- Det här är ett sätt att lyfta fram människorna och deras berättelser, inte de vanliga schablonbilderna. Genom utställningen får många romer träda fram med namn och röster vi inte alltid lyssnat in i Sverige, den är på sätt och vis en uppgörelse med vårt förflutna. Berättelserna visar att det vi trodde var sant inte var det. Så era röster påminner oss om att en människa alltid är mer, säger Kenneth Nordgren och vänder sig till musikanterna och dansarna.

- Att skapa ett vi är urmänskligt men som människor och kristna är det vår plikt att jobba för att vidga gränserna för vårt vi - för andra som är människor som vi.

Kenneth Nordegen delar också med sig av en upplevelse han nyligen hade efter att först i en hast ha passerat en tiggare, men sedan vänt tillbaka.
- När jag delade med mig av det jag hade på mig, fick jag inte bara möta personens blick utan också höra en romsk röst säga, God bless you. Vilken miss om jag inte fått den välsigneslen!

Vitbok erkänner övergrepp

Romerna är Europas största minoritet. I Sverige har romer bott i minst 500 år och är sedan 2000 en av landets fem nationella minoriteter. Romer i Sverige är en heterogen grupp som omfattar många olika språk, kulturer och traditioner. I utställningen ingår bilder från olika grupper - finska kaaleromer, polska galicjakiromer, serbiska arliromer, svenska kalderashromer, resande och romer från Rumänien och Bulgarien.

I arbetet för att stärka romernas rättigheter i Sverige lanserade regeringen i mars en vitbok som ett erkännande om övergrepp och särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet. 

- Vitboken suddar inte ut historien men bekräftar något och först när vi bett om ursäkt kan vi ta ett steg i ny riktning, säger Kenneth Nordegren.
Vitboken tar upp olagliga kartläggningar genomförda av både stat och forskningsvärld, steriliseringar, tvångsomhändertaganden, inreseförbud och hinder för romer att skaffa bostad, utbildning och arbete.

Även Svenska kyrkan som var en del av kränkningarna har bett om ursäkt och i september 2013 lämnades Svenska kyrkans rapport "Svenska kyrkans förhållande till romer och resande ca 1900-1950" till regeringen i arbetet med vitboken.

I oktober 2010 uttalade sig Kyrkomötet för Europas romer:"Den växande fientligheten mot romer måste bekämpas över hela Europa och romerna ges reella möjligheter till utbildning, hälsovård, bostäder och försörjning. Deras medborgerliga rättigheter inom EU måste ges samma tyngd som andra EU-medborgares. När en rom från ett land utanför EU söker asyl i en EU-stat ska hennes eller hans skyddsskäl tas på allvar. "

Utställningen Romska Röster visas i Umeå till den 2 juni.

 

Dela

Satu Lindgren, finsk rom som arbetar med romska minoritetsgrupper i Umeå kommun, medverkade på invigningen.

Kyrkoherde Kenneth Nordgren pratar med kommunalråd Lennart Holmlund som besökte invigningen.

Bild: Erika H Magnusson

Bild: Erika H Magnusson

Tårta i form av romska flaggan avslutade invigningen.

Bild: Erika H Magnusson

Maria Pruteanu och Stefan bjöd på vackra traditionella melodier.

Bild: Erika H Magnusson

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!