Spira

Utvecklingsstörda vill komma oftare till kyrkan

Många personer med utvecklingsstörning vill känna sig delaktiga i kyrkan, men har rent praktiskt svårt att komma dit. I sin aktuella avhandling Jag vill också vara en ängel konstaterar Linda Vikdahl att frågan inte bara är kyrkans ansvar, utan också den offentliga sektorns.

ny1412a_avhandling

Linda Vikdahl doktorerade med sin avhandling »Jag vill också vara en ängel« i december vid Umeå universitet. Bild: Johan Gunséus

Önskan att få vara del av kyrkans gemenskap, med vänner som saknar en när man inte är där, och erfarenhet av en mystik gemenskap med änglar och helgon. Det mötte Linda Vikdahl när hon intervjuade tio personer med utvecklingsstörning om deras upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan.

- Många vill gå till kyrkan för att uppfattas som normala, för att det är något som »alla gör«. Det är viktigt att tänka på. Även om kyrkan har bra verksamhet för personer med utvecklingsstörning, måste målet vara att de ska känna sig delaktiga i den ordinarie verksamheten.

Linda Vikdahl har själv en syster med en utvecklingsstörning och det har gjort henne uppmärksam på utvecklingsstördas situation i kyrkan. Det blev utgångspunkt för hennes forskningsarbete, där hon framför allt har tittat på bemötande och relationer.

Även om hennes intervjupersoner är ganska positiva till kyrkan, kan hon själv se problem. Delaktighet i kyrkan handlar ofta om att bidra praktiskt, och kristen tro har en tendens att bli intellektuell. Vad händer då när någon har svåra fysiska eller intellektuella funktionshinder? Kan de vara delaktiga ändå? Linda Vikdahl, som också är präst i Svenska kyrkan, pekar på att kristendomen lär att alla är skapade till Guds avbild och viktiga i gemenskapen.

- Vi är alla olika, med svagheter och styrkor och olika erfarenheter som kan berika kyrkan och göra den hel. Det är evangelium.

 

Alla har rätt till religion

Under arbetets gång upptäckte Linda Vikdahl att det största hindret för att personer med utvecklingsstörning ska kunna vara delaktiga inte finns i kyrkan. Personerna behöver få information om vad som händer i kyrkan och hjälp att komma dit, och den offentliga sektor som tar hand om dem hjälper inte alltid till med det.

- Flera personer har inte fått gå på begravningar de önskat, eller rösta i kyrkovalet, som också är aspekter av delaktighet. Det står i grundlagen om alla människors rätt till religion, men detta är ett eftersatt område i Sverige, säger Linda Vikdahl.

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!