Spira

Han liknar vår tillbedjan av prylar, titlar och social status vid israeliternas dans kring guldkalven. "Det är en otroligt fattig bild av människan, som en statussökande arbets- och konsumtionsslav. Det finns så mycket sociala, estetiska och andliga värden som är undanknuffade i dag" säger Karl Johan Bonnedahl, ekonom på Handelshögskolan. Bild: David Dahlberg

Vi riskerar att sluta som kung Midas

Ständig tillväxt är en omöjlighet och ekonomisk kris kan vara en möjlighet. Ekonomiska begrepp ställs på ända av Karl Johan Bonnedahl från Handelshögskolan, engagerad i hållbarhetsfrågor.
I vår arrangerar han miljökaféer och talar i Ersbodakyrkan.

Ekonom Karl Johan Bonnedahl tar för sig av tomatsoppan, som serveras på Bokcafé Pilgatan. Han är vegetarian sedan många år, ett beslut som passar väl ihop med hans miljöengagemang.

- Allt resursutnyttjande som blir för stort är problematiskt. Köttproduktionen är i dag en av de största miljöbovarna, säger han.
Just överutnyttjandet av jordens resurser pekar han ut som grundproblemet.

- All produktion har miljöpåverkan. Dels i inflödet, till exempel vid utvinnandet av mineraler eller nedsågningen av träd, dels i utflödet, med utsläpp av koldioxid och kemikalier.

Vår konsumtion drivs på av det ekonomiska systemet, som bygger på att förvandla naturresurser till produkter som kan konsumeras. Ibland liknas systemet vid en cykel - om man inte trampar på ramlar ekipaget omkull.

- Vårt ekonomiska system bygger på ständig tillväxt. Men eftersom vi lever på en begränsad planet är tankegången absurd. Frågan är inte om det blir en krasch, utan vilken typ, och när? 

Även om ingen vet svaret på de frågorna, tycker Karl Johan att det är viktigt att inte sticka huvudet i sanden. Han menar att vårt sätt att leva är dömda att förändras, men vi har fortfarande möjlighet att påverka hur förändringarna kommer att se ut.

- »Cykeln« kommer att trilla omkull; det måste den göra. Ekonomiskt kommer det att se ut som en nedgång eller en krasch, men jag tror att förändringen också kan vara positiv.

Förutom att vara ett system som inte tar hänsyn till fattiga människor, framtida generationer eller djur och natur, tror Karl Johan Bonnedahl inte heller att vårt ekonomiska system skapar verkligt välbefinnande för oss själva, här och nu. Många är utbrända eller arbetslösa, och han ser en enorm tillbedjan av prylar, titlar och social status, som han liknar vid israeliternas dans kring guldkalven.

- Det är en otroligt fattig bild av människan, som en statussökande arbets- och konsumtionsslav. Det finns så mycket sociala, estetiska och andliga värden som är undanknuffade i dag.

 

Vad gör mig lycklig? 

En av lösningarna som han ser, är att varje människa söker sig inåt, och ställer frågan: vad gör mig lycklig utöver konsumtion? Kanske handlar svaret om att ha tid att sitta ner och umgås med familj och vänner.
- Ofta är lösningen enkel och billig och handlar inte om att göra mer utan att göra mindre. Släppa lite arbetstimmar för att konsumera mer fritid.

Redan i dag finns det aspekter i de allra flestas liv som är hållbara, menar Karl Johan Bonnedahl, och de kan förstärkas. Det är upp till oss själva att bestämma vad vi tycker är viktigt och inom ramarna för vad planeten klarar av. Kanske handlar det till exempel om att sluta bli imponerad av den som rest till andra sidan jordklotet, och i stället lyfta fram den som umgåtts med vänner ute i skogen.
- Risken är att det låter lite käckt, men det ligger ändå en hel del i det.

Karl Johan Bonnedahl tillhör en liten minoritet ekonomer som ifrågasätter det ekonomiska systemet i grunden. De bemöts inte längre med hånskratt i ekonomkretsar, berättar han, men mottagligheten är ändå inte stor.

- Det är som i övriga samhället. Acceptansen för hållbarhetssnack är hög. Det är till och med förväntat att företagsledare och politiker pratar om miljöhänsyn, men i grunden görs inga förändringar.

 Karl Johan Bonnedahl vill inte bara påpeka de fel han ser i vårt ekonomiska system, utan själv bidra till en förändring, och han har länge varit aktiv i samhällsplaneringsfrågor. I höstas anordnade han och några andra också miljökafé med föredrag på Bokcafé Pilgatan. De välbesökta träffarna har fortsatt under våren.

Den 7 april pratar han i Ersbodakyrkan om hur vi kan skapa ett hållbart samhälle. Han ser kyrkans engagemang i miljöfrågor som positivt, men också naturligt.

- Den värld vi har i dag går stick i stäv med vad kyrkan ska stå för. Vi har gjort människan till Gud i och med att vi hela tiden vill förädla skapelsen, inklusive människan, efter våra egna preferenser. Vi riskerar att sluta som kung Midas - allt förvandlat till guld och inget att äta.

Trots det mörka perspektivet på människans förmåga att se problemet och vilja förändring, ser Karl Johan Bonnedahl ändå mest ljust på framtiden.

- Vårt samhälle är dömt att förändras. Det kan tolkas negativt, men jag tror att det kommer något bättre.

 > Bonnedahls blogg: www.realistiskekonomi.wordpress.comSenast uppdaterad: 22 mars 2013

Dela

Tips

ar1302b_karljohan

"Ofta är lösningen enkel och billig och handlar inte om att göra mer utan att göra mindre. Släppa lite arbetstimmar för att konsumera mer fritid"

Karl-Johan Bonnedahl

Mer om Hållbart liv

"Släpp in ljuset"

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!