Spira

Gravstenar förankras i marken ned expanderjärn, som Peter Andersson här slår ner i marken Bild: Helena Andersson Holmqvist

Nu står stenarna stadigt

- Det här var en riktig bumling, konstaterar Daniel Lönnefjord, när han gräver upp det gamla fundamentet till en av gravstenarna på Västra kyrkogården.
Ett par tusen gravstenar i Umeå får nu ny och säkrare förankring.

Västra kyrkogården har besök av Daniel Lönnefjord och Linus Sandström från Norra kyrkogården. De utgör ett av tre team som under sommaren åtgärdar lösa gravstenar på de fem kyrkogårdarna i Umeå.

- Ofta är dubbningen mellan gravsten och sockel problemet. Hålen är för stora, dubbarna har rostat sönder eller saknas helt. Då sätter vi dit nya rostfria dubbar, berättar Peter Andersson, arbetsbas på Västra kyrkogården.

I dag ska de åtgärda några stenar där själva sockeln är instabil. Hur gravstenar förankras
i jorden har varierat över tid och mellan olika kyrkogårdar. Från första början grävdes stenen bara ner en bit i jorden, men på 1930-talet började man gjuta en betonggrund i marken, där en sockel fästes.


Monteras på expanderjärn

Många stenar står i dag instabilt. Gjutningen kan ha lossnat, och tjälen har fått sockeln att luta. För 15-20 år sedan infördes porösare socklar, som visade sig kunna frysa sönder och spricka vid belastning. Från och med i vår monteras alla nya gravstenar i Umeå på så kallade flexia expanderjärn, och de används också för att säkra gamla stenar med instabil sockel.

- Vi gräver bort gjutningen, om det finns en sådan, och slår ner expanderjärn i jorden. Sedan lägger vi sockeln i byglar och skruvar fast den. Då ska den hålla länge, säger Peter Andersson, och trycker på en sten för att visa hur stadigt den står.


Riktlinjer efter olycka

Det var efter en dödsolycka på Bollebygds kyrkogård som riktlinjer för kontroll av gravstenar togs fram. Under 2012 testades alla 13 000 gravstenar på Umeås kyrkogårdar, varav ungefär 2 500 behövde åtgärdas.

- De är ganska jämnt fördelade på kyrkogårdarna, med en liten övervikt på Backen och Tavelsjö, som är gamla kyrkogårdar med besvärliga markförhållanden, berättar Joachim Blomberg, teknisk chef.

Arbetet med gravstenarna kommer antagligen att fortsätta under 2014. Målet är att alla gravstenar ska stå stabilt och i framtiden kontrolleras vart femte år. 

 

Senast uppdaterad: 5 september 2013

Dela

Daniel Lönnefjord gräver upp ett gammalt betongfundament för att ge plats åt nya och säkrare gravstensförankare.

Bild: Helena Andersson Holmqvist

Gravstenar säkras

När? Sommaren 2013 och framåt

Var? Umeås fem kyrkogårdar: Röbäck, Norra, Västra och Tavelsjö

Hur? 2500 gravstenar åtgärdas så de uppfyller riktlinjerna för stadiga grevstenar

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!