Spira

Kristna och humanister i dialog på Pilgatan

Får kristna uttala sig i ett sekulariserat samhälle? Kyrkonämndens ordförande var inbjuden av föreningen Humanisterna till Bokkafé Pilgatan, efter en diskussion om Påskuppropet i lokalpressen.

Hur kom det sig att du Erik Lundgren (S), ordförande i kyrkonämnden, onsdags den 10 maj, talade inbjuden av humanisterna på Bokkafé Pilgatan under rubriken När kristna tror och humanister vet - är dialog meningsfull?

- Det har varit en del diskussion i lokalpressen och jag blev inbjuden av humanisterna. Jag har tidigare kommenterat VK:s ledarskribent Mats Olofsson som reagerat mot kyrkornas påskupprop.

Ibland sägs det att kristna inte får uttala sig i ett sekulärt samhälle. Enligt min inställning kan människor inte utestängas från debatt för att de har ett annat värderingssystem.

 

Varför var det viktigt för dig att medverka?

- Jag tycker det är viktigt att kyrkan har dialog med andra trossystem men också med humanister.

- Jag tycker också att om man har synpunkter på andras värderingssystem måste man veta vad de faktiskt tycker. Det står inget i Bibeln om socialförsäkringar, skrev Mats Olofsson. Då har man inte förstått utvecklingen av teologiskt tänkande. En att av kärnorna i kristendomen är gudsriket, att vi ska värna om gott liv och ett gott samhälle.

Att känna till andras värderingssystem är viktigt även omvänt. Att också vi tar reda på; vilken Gud är det humanisterna inte tror på? Vi måste kunna föra ett intellektuellt samtal utan att klippa till varandra.

 

Blev det ett bra samtal igår?

- Ja.  Det var en bra diskussion. Et 15-tal som var intresserade av existentiella frågor och samhällsfrågor var där. Jag hade också fått ta med mig Kenneth Nordgren, kyrkoherde i Umeå stads församling.

 

Skulle du beskriva dig som kristen humanist?

- Ja. Att vara humanist är att respektera alla människors lika värde. Vi är skapade till Guds avbild och ska ha så stor respekt för andra människor att vi likställer dem med Gud själv. Konsekvenserna blir väldigt viktiga i det diakonala arbetet.

* Erik Lundgren är också professor emeritus i cell- och molekylärbiologi

Dela

Erik Lundgren, professor emeritus i cell- och molekylärbiologi. Ordförande i kyrkonämnden, Svenska kyrkan i Umeå.

Bild: Evelina Rönnbäck

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!