Spira

Sista fullmäktige före kyrkovalet

Tisdag den 26 maj är det dags för vårens kyrkofullmäktige, vilket är ett ypperligt tillfälle för allmänheten att inför höstens kyrkoval bekanta sig med kyrkopolitiken.

Ska Svenska kyrkan i Umeå köpa Böleängskyrkan i stället för att hyra? Godkänns verksamhetsuppföljningen och årsredovisningen? Hur ser framtiden ut för prästgården på Backen?

Det är några av punkterna på dagordningen när de sex nomineringsgrupperna, fördelade på 53 platser, träffas till kyrkofullmäktige för sista gången före valet 20 september. Samma kyrkofullmäktige hinner dock ses en gång till, eftersom de nyvalda tillträder först nästa år.

Inga stora omorganiseringar

Inga stora organisationsförändringar är aktuella, åtminstone inte den här mandatperioden. Däremot kommer ett församlingsråd för gemensamma verksamheter att skapas.

Det vill den arbetsgrupp som tillsattes i början av året för att utvärdera samfällighetens organisation och styrfunktion och som lämnat sin rapport till fullmäktige.

Också en översyn av församlingarnas gemensamma satsningar, Kyrkan på Campus, Sjukhuskyrkan och Skolprästen presenteras på fullmäktige. Kyrkonämnden kommer att bestämma hur arbetet fortsätter.

Fullmäktige beslutar även om det tillfälliga församlingsbidraget från nationell nivå ska fördelas direkt till församlingarna 2010 och 2011, istället för till en gemensam Umeåpott.

Verksamhetsberättelsen och årsberättelsen Hela livet har i år fått en ny form. Utöver siffror och diagram ger den en överskådligare bild för medlemmarnas möte med Svenska kyrkan genom livet. Tidigare beskrevs församlingarna var och en för sig.

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!