Spira

Jesus uppmanar till nakenchock

Uppmaningen att vända andra kinden till behöver inte vara så mesig som den låter. Det finns helt andra sätt att tolka uppmaningarna från Jesus, skriver Martin Smedjeback,
ickevåldssekreterare i Kristna Fredsrörelsen.

»Värj er inte mot det onda« har använts i århundraden som ett argument för att kristna inte bör göra motstånd. Det har hindrat människor att stå upp för rättvisa, men det var inte så Jesus själv levde. Den amerikanska bibelforskaren Walter Wink betonar att originaltextens grekiska ord antistenai betyder ungefär »svara inte våld med våld«. Jesus avskydde både våld och passivitet och ville visa att det finns en tredje väg – en ickevåldets väg.

Våga vägra förnedring!

Det första exemplet är att om någon slår dig på högra kinden så vänd den andra kinden till. Det kan låta som om man ska kunna ta lite stryk och förnedring utan att klaga. Om man känner till något av kulturen i Palestina på den tiden förstår man att det inte var detta som Jesus menade.

Man slogs på olika sätt beroende på vem man slogs med. Om man slogs med en jämlike användes knytnävarna eller den öppna handen. Om man slog någon som var lägre i status slog man med baksidan av handen. Detta var ett sätt att förnedra den andre till bättre lydnad. Man slog aldrig med vänster hand eftersom den ansågs oren.

Vad är det för typ av våld som Jesus pratar om i bibeltexten? Testa själv! Slå någon försiktigt med din högra hand på personens högra kind. Du är mer eller mindre tvungen att använda bakhandsslaget.

Det Jesus pratar om är alltså någon som blir slagen på det mest förnedrande sättet. Jesus råd är då att vända andra kinden till.

Vad händer? Om personen skulle försöka slå med högra handen på din vänstra kind skulle han inte kunna använda bakhandsslaget utan vara tvungen att slå med knytnäven eller med den öppna handen. Genom att vända andra kinden säger du till honom som förnedrar dig: antingen slår du mig ordentligt, som en jämlike eller så lägger du av med det helt och hållet. Ett sätt att göra motstånd utan att använda våld.

Gör en naken-protest!

Det andra exemplet handlar om en domstolsförhandling. Romarnas ockupation av Palestina hade gjort många människor så fattiga att de inte kunde betala tillbaka sina lån. Då släpades de till domstol och blev krävda på sina egendomar. Lagen krävde att de fattigaste skulle ge bort sina sista ägodelar. De fick inte ens behålla kläderna de hade på kroppen.

Jesus tyckte att detta var en orättfärdig lag och att man borde göra motstånd. Men hur, när de rika hade både lag och makt på sin sida? Jo, genom att gå ett steg längre. Man ger inte bara skjortan utan också manteln – ger allt tills man står naken i domstolen.

På den tiden föll skammen på den som var orsak till nakenheten, alltså långivaren. Kanske skulle han härigenom få en tankeställare över vad han krävde av dessa människor. Genom att ge alla sina kläder avslöjar den fattige det förtryckande systemet.

Motstånd med ickevåld!

I det tredje exemplet tas en av ockupationens regler upp. Om du var en av romarrikets soldater hade du rätt att kräva att en jude skulle bära din packning en romersk mil (cirka 1 500 meter), men om du krävde av honom att gå längre skulle det innebära ett krigsbrott.

Jesus var en stark motståndare mot den romerska ockupationen, men han trodde inte på våldsamt motstånd. Så istället för att bara gå en mil föreslår Jesus att gå två mil.

Men är inte att hjälpa armén? Inte alls. Genom att gå den extra milen tar den förtryckte tillbaka initiativet. Gissa om soldaten kommer att bli förvånad när hans fånge erbjuder sig att bära hans packning en mil till!

Soldaten ställs inför en helt ny situation och tvingas tänka till vad han gör. Om han låter sin fånge gå en mil till riskerar han att hamna inför krigsdomstolen.

Det gemensamma med de tre exemplen är att den utsatte tar tillbaka initiativet, hittar ett alternativ till våldet, står upp för sitt eget och andras lika värde och avslöjar orättfärdigheten i systemet.

Senast uppdaterad: 23 februari 2010

Dela

Text i bilden: Andra kinden, mina kläder eller en extra mil.

Bild: Lars Segerstedt

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!